Riktlinjer för bevattning.
Att tillföra vatten till nyetablerade plantor krävs hela året om temperaturen överstiger 4°, men extra viktigt är det att utföra bevattningen mellan April och September. Detta gäller häckväxter som är upp till 5 år, plantor som är äldre än 5 år klarar sig på egen hand såvida vädret inte bjuder på en torrperiod då bör även dessa växter stödbevattnas.

Droppbevattning 

Varför bevattna?
Då en nyetablerad planta har rotsystemet nära markytan torkar detta jordlager snabbt ut, så för att främja tillväxten av rotsystemet bör plantor yngre än 5 år bevattnas regelbundet.

Hur mycket ska jag bevattna?
Detta beror på vilket sätt du vattnar på, vi rekommenderar alltid att använda droppslang. Droppslang ger en jämn och sparsam bevat

Läs mer »