Thuja

 1. Så planterar du enkelt en Thuja

  Thuja - Plantering


  1. Droppbevattning säkerställer korrekt bevattning för dina plantor.
  2. Täckbark reducerar ogräs samt behåller fukten i marken.
  3. Porös lucker jord enligt rekommendation runt rotsystemet enligt blandning efter dina jordförhållanden.
  4. Gräv ett hål mellan 20-70cm beroende på hur stor planta du ska plantera.
  Läs mer »
 2. Thuja Brabant

  En pyramidformig häck som är mycket snabbväxande. Har ett upprätt växtsätt. Barren är k

  Läs mer »