En pyramidformig häck som är mycket snabbväxande. Har ett upprätt växtsätt. Barren är k