Leveransplan

Bilden ger en uppfattning om den leveransplan vi följer vad beträffar beställningar av thujor och andra häckväxter överstigande 20 kg i totalvikt, alltså där vi levererar med egna bilar.

Notera att du alltid aviseras 2-3 dagar innan leverans.