Så planterar du enkelt en Thuja
Droppbevattning säkerställer korrekt bevattning för dina plantor. Täckbark reducerar ogräs samt behåller fukten i marken. Porös lucker jord enligt rekommendation runt rotsystemet enligt blandning efter dina ...
Läs mer »