Thuja - Plantering


  1. Droppbevattning säkerställer korrekt bevattning för dina plantor.
  2. Täckbark reducerar ogräs samt behåller fukten i marken.
  3. Porös lucker jord enligt rekommendation runt rotsystemet enligt blandning efter dina jordförhållanden.
  4. Gräv ett hål mellan 20-70cm beroende på hur stor planta du ska plantera.

Steg 1
Rensa platsen från ogräs, markera storleken på hålet och sedan gräv plantans hål. Se tabell för hålstorlek.
Steg 2
Fyll hålet med vatten och låt krinliggande jord suga åt sig vattnet, fyll sedan i ny porös jord i hålet.

Steg 3
Planterar du krukodlad planta så plockar du ur plantan ur krukan, klipp av rötterna på undersidan, detta förhindrar att plantan får rotspinn.
Steg 4
Placera nu plantan i hålet, plantans övre del av rotsystemet ska vara cirka 5 cm under marknivån, justera höjden genom att ta bort eller lägg till jord i botten av hålet
Steg 5
Fyll nu på med jord runt plantans rotsystem, trampa till jorden så att den står stadigt och rakt.
Steg 6
Lägg ut täckbark för att reducera återväxt av ogräs, samt för att fukten ska stanna i marken.